Belangrijke juridische aanwijzingen

Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u doorgaat. Personen die de website Atlasnomad.nl van ATLASNOMAD oproepen, verklaren dat ze met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan.

Auteurs- en handelsmerkrechten:

De gehele inhoud van de website Atlasnomad.com is door de auteurswet beschermd. Alle rechten behoren toe aan ATLASNOMAD of aan derden. De onderdelen op de website Atlasnomad.com zijn alleen vrij toegankelijk voor browningdoeleinden. Reproductie van het materiaal of delen daarvan in willekeurig schriftelijke of elektronische vorm is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van Atlasnomad.com. Het reproduceren, doorgeven, modificeren, verbinden of gebruiken van de website Atlasnomad.nl voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATLASNOMAD is verboden.

De verschillende namen en logo’s op de website van Atlasnomad.com zijn over het algemeen geregistreerde, beschermde handelsmerken. Geen enkel onderdeel van de website Atlasnomad.com is zo ontworpen dat daardoor een licentie of een recht ten gebruike van een afbeelding, een geregistreerd handelsmerk of van een logo wordt toegestaan. Door de website Atlasnomad.com of delen daarvan te downloaden of te kopiëren, worden er geen rechten ten aanzien van software of onderdelen op de website Atlasnomad.nl overgedragen. ATLASNOMAD behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van alle onderdelen op de website Atlasnomad.com met uitzondering van de aan derden toebehorende rechten.

Geen garantie:

Hoewel ATLASNOMAD alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de betrouwbaarheid van de op de website Atlasnomad.com gegeven informatie op het moment van publicatie ervan te garanderen, kunnen noch ATLASNOMAD noch zijn contractanten een expliciete resp. impliciete toezegging doen of garantie geven (ook jegens derden) ten aanzien van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op Atlasnomad.com. Meningen en andere informatie op de website Atlasnomad.com kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd.

ATLASNOMAD is niet verantwoordelijk in het geval de functies op de website Atlasnomad.com worden onderbroken en staat er niet voor in dat deze functies niet worden onderbroken of dat de website Atlasnomad.com of de betreffende server vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Aansprakelijkheidsbeperking

ATLASNOMAD stelt zich niet aansprakelijk voor (ook niet bij nalatigheid) directe, indirecte of gevolgschade, die voortkomt uit de toegang tot de onderdelen van de website Atlasnomad.com of het gebruik van die onderdelen resp. de onmogelijkheid toegang tot deze te verkrijgen of deze te gebruiken of uit de koppeling met andere websites.

Koppelingen (links) met andere websites

De website Atlasnomad.com bevat links naar andere websites die interessant voor u kunnen zijn. Als u bepaalde koppelingen (links) op de website Atlasnomad.com activeert, is het mogelijk dat u de website Atlasnomad.com verlaat. ATLASNOMAD heeft geen controles over de aan de website Atlasnomad.com gekoppelde door links aangesloten websites uitgevoerd en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Het maken van de verbinding of het raadplegen van dergelijke websites geschiedt uitsluitend voor eigen risico van de gebruiker.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens neemt bij ATLASNOMAD een belangrijke plaats in. Als bezoeker op de website Atlasnomad.com beslist u welke informatie u aan ons wilt prijsgeven. In principe laat u zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke gegevens tijdens een bezoek aan de website Atlasnomad.com achter. In afzonderlijke gevallen, bijv. bij boekingen of reserveringen, hebben wij uw naam en uw adres nodig; als dergelijke persoonlijke informatie zoals bijv. ook uw e-mailadres worden benodigd, maken wij u daar op gepaste wijze op attent. Ontvangen wij van u gegevens via internet resp. per e-mail, dan worden die volgens de onderstaande uiteenzetting vertrouwelijk behandeld. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat deze gegevens aan de genoemde dienstverlenende instantie worden doorgegeven. Wij behouden ons voor het overige voor om uw gegevens ook voor marketingdoeleinden te gebruiken bijv. een marktanalyse. Ieder ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Cookies:

ATLASNOMAD maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Cookies van ATLASNOMAD bevatten alleen informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning en om het gebruik van websites gemakkelijker te maken.

ATLASNOMAD reizen maakt gebruik van de nieuwste technieken om haar aanbod nog beter aan te laten sluiten. Wanneer via een cookie herkend wordt dat u in reizen geïnteresseerd bent, maakt ATLASNOMAD reizen van de mogelijkheid gebruik om u een passende aanbieding te doen. Bij het uitlezen van het klikgedrag, geregistreerd in het cookie, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van externe partij(en).

Uitzetten van cookies:

Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitzetten. U kunt op dat moment nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

ATLASNOMAD Nieuwsbrief:

ATLASNOMAD verstuurt een nieuwsbrief met nadere informatie over bijv. geactualiseerde websites of speciale aanbiedingen per e-mail. Voor het geval u zich voor deze dienst laat registreren, maken wij u erop attent dat het versturen van e-mails over het algemeen ongecodeerd gebeurt en onder andere het risico met zich meebrengt dat dergelijke gegevens door derden onderschept en ingezien kunnen worden.

Opzegging (Opt Out Policy):

Afmelden voor de Atlasnomad.com nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Iedere nieuwsbrief heeft een directe link die de afmelding eenvoudig en automatisch uitvoert.

Algemeen:

Deze pagina werd voor het laatst op 01 juni 2016 gewijzigd. Mocht u vragen over of commentaar op onze juridische aanwijzingen of t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op via info@atlasnomad.com.