Autohuur voorwaarden:

1-Atlasnomad is een tussenpersoon die namens haar partners (autoverhuurbedrijven) bemiddelt bij het maken van reserveringen voor huurauto’s tegen bijzonder gunstige condities.

2- Atlasnomad is echter niet de verhuurder; zij is geen partij bij de uiteindelijke huurovereenkomst tussen u als huurder en de verhuurder.

3-Het uiteindelijke huurcontract wordt ter plaatse waar de auto aan u ter beschikking wordt gesteld rechtstreeks tussen u en de verhuurder afgesloten. U wordt geacht de op die huurovereenkomst toepasselijke voorwaarden vóór de ondertekening van dat contract te hebben doorgelezen althans daarmee bekend te zijn. Atlasnomad verzoekt u vriendelijk om de huurvoorwaarden goed door te nemen.

4-De huurder kan uitsluitend met een door Atlasnomad uitgegeven voucher aanspraak maken op de dienst bij de verhuurder conform de overeengekomen reservering en voorwaarden. Uw rechten en plichten met betrekking tot de huurauto liggen vast in het huurcontract en de algemene voorwaarden van de desbetreffende autoverhuurder.

5-Rijbewijs en leeftijd voor  autohuur:

De minimale leeftijd om via Atlasnomad een auto te huren is 22 jaar. Ook dient u minimaal twee jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.

6-Medebestuurders:

Alle bestuurders moeten op het huurcontract worden vermeld. Aan  een medebestuurder zijn geen extra kosten verbonden.

7-Legitimatie:

Bij het overhandigen van de autosleutels door de vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is, (Nederlands) rijbewijs en credit card (zie betaling en borg).

8-Ophalen van de huurauto:

U wordt geadviseerd bij aanname van uw huurauto te allen tijde te controleren of de brandstoftank vol aangeleverd is en de auto te controleren op schades die niet op het contract staan aangetekend.

9-Pick up / drop off kosten:

Dit houdt in dat u extra moet betalen indien u uw huurauto inlevert in een andere plaats dan waar u hem gehuurd hebt. Deze kosten variëren per stad.

10-Kinderzitje:

Indien u met kleine kinderen reist dan raden we u zeker aan om een baby- of kinderzitje te huren.

Geef dit duidelijk aan in uw reisaanvraag zodat we deze tijdig voor u kunnen reserveren.

11-Huurperiode:

De minimum huurperiode voor  autohuur is 24 uur. Het is niet toegestaan om met de huurauto in omringende landen als  te rijden in verband met de verzekering.

12-Waarborg en brandstof:

De autoverhuurbedrijven verplichten u tot het betalen van een borgsom gelijkwaardig aan een volle tank, het eigen risico en eventuele extra’s. Een creditcard op naam van de huurder\bestuurder is in veel gevallen verplicht. Op sommige bestemmingen wordt een cashwaarborg geaccepteerd. Alle benzinekosten komen voor rekening van de verhuurder. Er is geen restitutie mogelijk voor ongebruikte benzine.

13-Betaling:

Bij het huren van een auto via Atlasnomad,  zijn de borg en pick-up kosten niet in de prijs inbegrepen. Als u de totale reissom aan  Atlasnomad overmaakt, dan is de huurauto dus betaald.

Alle extra’s, lokale belastingen, one way charge, toeslagen jonge en extra chauffeurs, buiten kantooruren toeslag, kinderzitjes etc. dienen allen ter plaatse te worden voldaan.

14-Vervanging:

Indien nodig zal er voor een vervangende auto worden gezorgd. Dit kan een ander model zijn dan het gehuurde.

15-Onderhoud:

Alle auto’s worden regelmatig gecheckt en waar nodig gerepareerd.

16-Maximum snelheid:

In Mena regio wordt, net als in Nederland, rechts gereden. De maximum snelheid op de snelweg is 120 km, op de binnenwegen 80 km en binnen de bebouwde kom 40 km. Pas altijd goed op uw snelheid, niet alleen vanwege de verkeersregels, maar er wil nog wel eens een geit of ander dier plotseling de weg oversteken.

17-Bij nood:

De autoverhuurder heeft een 24-uurs noodnummer wat u ter plaatse kunt bellen. U vindt dit telefoonnummer op de huurovereenkomst die u ontvangt wanneer u de sleutels in ontvangst neemt. Ook Atlasnomad staat altijd voor u klaar.

18-Wijzigingen voorbehouden:

Alle informatie over tarieven, verzekeringspremies en voorwaarden kunnen zonder voorgaande kennisgeving worden gewijzigd of onder invloed van lokale wetgeving worden gewijzigd.(z.o.z.)

19-Ongevallen:

Indien er tijdens de autohuur een ongeluk plaatsvindt bent u verplicht een politie rapport te laten opmaken. Ook dient u de verhuurder op de hoogte te stellen.

Indien u geen politie rapport heeft laten opmaken wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade. In uitzonderlijke situaties is de verhuurder gerechtigd om na een schadegeval u een vervangende huurauto te ontzeggen.

20-Kwaliteitscontrole:

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de huurauto wordt u verzocht dit meteen ter plaatse bij het autoverhuur bedrijf te melden. Het is voor ons erg moeilijk een claim in te schatten m.b.t. de staat van de auto na afloop van de huurperiode. Daarnaast bent u te allen tijde verplicht ons op de hoogte te stellen van problemen om ons de mogelijkheid te bieden een passende oplossing te vinden. Het indienen van een klacht bij ons in Nederland dient schriftelijk met een kopie van het lokale huurcontract te geschieden binnen 8 weken na terugkeer. Bij de afhandeling van problemen en klachten zullen wij een bemiddelende rol vervullen tussen de verhuurder en de huurder. Ter plaatse afgesloten vrijwillige verzekeringen zijn niet restitueerbaar. Bij acceptatie ter plaatse van een door de verhuurder aangeboden alternatief (zonder tussenkomst en/of informatie van ons) kan achteraf niet worden gereclameerd.

21-Huurders aansprakelijkheid:

Tenzij schade aan de huurauto is vermeld in het huurcontract ontvangt u een huurauto zonder problemen of zichtbare schade. U bent aansprakelijk voor alle schade aan de huurauto die niet op het huurcontract staat vermeldt.

22-Wijzigingen:

Indien u de reservering wilt wijzigen dient u tijdens kantooruren en vóór ingang van de autohuur contact op te nemen met Atlasnomad. U kunt ter plaatse bij de verhuurder niet wijzigen.

23-Restitutie:

Op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers wordt geen restitutie verleend. Ook indien u de huurauto later ophaalt of eerder inlevert dan overeengekomen, of indien u de huurauto niet kunt huren vanwege het feit dat u niet over de juiste papieren beschikt. (Zorg er ten allen tijden voor dat u de papieren vooraf controleert) .

24-Gelijkwaardig aanbod:

De aangegeven capaciteit is slechts een richtlijn. Het type auto dat genoemd is in een categorie is slechts een voorbeeld. Het merk dat door ons getoond wordt hoeft niet beschikbaar te zijn. Wij behouden ons het recht voor om een alternatieve auto van dezelfde klasse te leveren, bepaald door het aantal passagiers en andere kenmerken.

25-Inleveren van de huurauto:

U dient de huurauto aan het einde van de huur op de juiste tijd en op de juiste plaats, onbeschadigd en schoon in te leveren.

Let erop dat u de huurauto altijd weer inlevert bij dezelfde verhuurmaatschappij als waar u deze heeft opgehaald.

In geval van verlate teruggave, zullen lokale tarieven en condities gelden waarop Atlasnomad geen invloed heeft.

Algemene voorwaarden:

Geschillen

a) Op de rechtsverhouding tussen Atlasnomad en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de huurperiode, althans binnen één jaar na de reservering/dienstverlening door Atlasnomad.

b) Op de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder zal over het algemeen het recht van toepassing zijn van het land waarin u de huurauto in ontvangst heeft genomen. Ook zullen geschillen tussen u als huurder en de verhuurder doorgaans aanhangig moeten worden gemaakt bij de rechter van het land waarin u de huurauto in ontvangst heeft genomen. In de overeenkomst met de verhuurder ter plaatse of in diens algemene voorwaarden kan echter een afwijkende regeling zijn getroffen voor het toepasselijke recht en de bevoegde rechter.

Wijzigingen onder voorbehoud:

De voorwaarden zijn correct op het moment van publicatie, d.d. 1 juni  2014. Kennelijke fouten binden ons niet. Wijzigingen onder voorbehoud.

Prijs- en voorwaardenaanpassing, huurperiode:

a) Atlasnomad behoudt zich het recht voor eventuele prijs- en voorwaardenaanpassingen door te voeren. Prijsaanpassingen zullen niet van toepassing zijn op reeds bevestigde reserveringen, tenzij het gaat om prijsaanpassingen als gevolg van veranderde voorwaarden en/of gewijzigde belastingen/lokale kosten waardoor Atlasnomad zich genoodzaakt ziet om deze extra kosten of prijsverhoging door te belasten.

b) De huurperiode wordt berekend over een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van opgegeven aankomst/ontvangst van de auto. Dit betekent dat de auto op de dag van vertrek/inlevering op uiterlijk hetzelfde tijdstip ingeleverd moet worden